45267-25 : Hartmann Pince auriculaire, mors ronds, cuiller, 2.5 mm de diamètre, longueur de tige 80 mm

45267-25 : Hartmann Pince auriculaire, mors ronds, cuiller, 2.5 mm de diamètre, longueur de tige 80 mm


45267-25 : Hartmann Ear forceps, round cup jaws, 2.5 mm diameter, shaft 80 mm long